.: Serwis monoteistyczny: Jeszua z Nazaretu - Mesjasz żydowski! :.
.: Jeszua.pl :. Strona główna
Jan 17:3
A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jeszuę Mesjasza, którego posłałeś.

5 Mojż.18:15 Biblia Jakuba Wujka
Proroka z narodu twego i z braci twych, jak mnie, wzbudzi tobie Pan (JHWH), Bóg twój; tego słuchać będziesz.

 

Ps. 2:6-7 Biblia Gdańska

Jamci postanowił króla mojego nad Syonem, górą świętą moją. Opowiem ten dekret: Pan (JHWH) rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie dziś spłodził. Żądaj odemnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje; a osiadłość twoję, granice ziemi.

 

Jana 1:45, 49

Znaleźliśmy tego,  o którym  pisał  w Torze  Mojżesz,  a także Prorocy: Jeszuę, syna Józefa, z Nazaretu (…) Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela.

 

Strona Artura Olczykowskiego.


 

Witam w portalu Jeszua.pl

 

 

Portal jest prywatną inicjatywą niezwiązaną z żadnym kościołem czy organizacją religijną, a prezentowane tu przekonania i zrozumienie Biblii są wynikiem moich własnych poszukiwań i dociekań - chciałem w tym miejscu użyć słowa "objawień", gdyż prawda Boża musi i jest objawiana jej poszukiwaczom, ale boję się, że słowo to może zostać błędnie zrozumiane, nie jestem bowiem żadnym prorokiem, a prawdy te poznawałem po prostu czytając i rozważając Słowo Boże. Jako, że na przekonania moje duży wpływ miała też literatura Braci Polskich zwanych Arianami, zapraszam wszystkich ich sympatyków do zapoznania się z ich bogatym dorobkiem literackim, który będę w miarę możliwości starał się tu zamieszczać. Jak na razie jest kilka ich tekstów w dziale "Downolad", jak i kilka artykułów wczesnych Unitarian w dziale "Bóg i jego Pomazaniec". Teksty te oznaczane będą przypisem "BP" (Bracia Polscy) bądź "WU" (Wcześni Unitarianie)

APEL: Planuję wydanie książek "Doktryna Trójcy: rana zadana sobie przez chrześcijaństwo" i "Jezus nie był trynitarianinem". Wszyscy zainteresowani pragnący wesprzeć ten projekt mogą wpłacać swoje darowizny na mój rachunek paypal z zaznaczeniem celu wpłaty

 

 

 

Zapraszam też wszystkich do portalu Unitarianie.pl i do związanego z nim kanału na YouTube UnitarianieTV